available art on canvas

Heb je interesse in één van de hieronder getoonde werken, neem dan contact met mij op. Het is mogelijk om de werken op afspraak geheel vrijblijvend in mijn Studio te bekijken.

Formaat 80 x 80 cm

Purple blaze
Two worlds collide
When intuition takes over
Purple blaze
A force so strong
It can not be tamed
Purple blaze
Two worlds collide

Paarse storm
Twee werelden botsen
Wanneer intuïtie het overneemt
Paarse storm
Een kracht zo sterk
dat hij niet getemd kan worden
Paarse storm
Twee werelden botsen 

purple blaze | 80x80 cm | 2022 | sold

Exhibited by Galeria Azur in Berlin and
during Tsjerkepaad summer 2022 Petruskerk Twijzel

The waters are wild 
Filled with unbridled energy 
Yet the atmosphere is so soothing. 
The waters are wild. 
Just like me, little warrior, calm and free. 
Ready to go where the Spirit calls me. 
The waters are wild 
Filled with unbridled energy 
 
De wateren zijn wild 
Gevuld met tomeloze energie 
Toch is de sfeer zo rustgevend. 
De wateren zijn wild. 
Net als ik, kleine krijger, kalm en vrij. 
Klaar om te gaan waar de Geest mij roept. 
De wateren zijn wild 
Gevuld met tomeloze energie 

wild and soothing | 80x80 cm | 2021 | €480

Exhibited by Galeria Azur in Berlin and
during Tsjerkepaad summer 2022 Petruskerk Twijzel

Be courageous 

My heart 

Dare to make a leap of faith 

Be courageous 

Follow the Spirit that guides you 

He is trustworthy 

Be courageous 

My heart 

 

Wees moedig 

Mijn hart 

Durf een sprong in het diepe te maken 

Wees moedig 

Volg de Geest die je leidt 

Hij is betrouwbaar 

Wees moedig 

Mijn hart 


 

avoir le courage | 80x80 cm | 2021 | €480

Exhibited by Galeria Azur in Berlin and
during Tsjerkepaad summer 2022 Petruskerk Twijzel

In a land of hope

Revival is in the air

New things are awaiting

A land of hope

buzzing with life

Move along to this heavenly melody

In a land of hope

Revival is in the air

  

In een land van hoop 

Hangt vreugde in de lucht 

Nieuwe dingen liggen voor het grijpen 

In een land van hoop 

Bruist het van leven 

Beweeg mee op deze hemelse melodie 

In een land van hoop 

Hangt vreugde in de lucht 


 

land of hope | 80x80 cm | 2022 | €480

Exhibited during Tsjerkepaad summer 2022 Petruskerk Twijzel

Ik sta stevig 

Ik sta midden in het landschap van mijn leven 

Ik zie fris groen, nieuwe mogelijkheden, zachtheid en kracht 

Ik voel mij vastberaden 

Ik sta midden in het landschap van mijn leven 

Ik voel mij gezegend 

Ik voel mij vastberaden 

Ik ben klaar om te gaan 

Ik voel mij gezegend 

mijn hart stroomt over van dankbaarheid 

Ik ben klaar om te gaan 

Ik voel mij intens geliefd 

mijn hart stroomt over van dankbaarheid 

Ik voel mij nederig en vol ontzag 

Ik voel mij intens geliefd 

Ik ben enthousiast, het vuur brandt diep vanbinnen 

Ik voel mij nederig en vol ontzag 

Ik zie fris groen, nieuwe mogelijkheden, zachtheid en kracht 

Ik ben enthousiast, het vuur brandt diep vanbinnen 

Ik sta stevig 


 

levenslandschap | 80x80 cm | 2022 | €480

 Speak poetry 

Be a kind and gentle spirit 

Whisper silent prayers 

Speak poetry 

Those magical words will find their way 

Into the heart and soul of someone longing for kindness 

Speak poetry 

Be a kind and gentle spirit 


Spreek poëzie 

Wees een vriendelijke en zachte geest 

Fluister stille gebeden 

Spreek poëzie 

Die magische woorden zullen hun weg vinden 

naar het hart en de ziel van iemand die verlangt naar vriendelijkheid 

Spreek poëzie 

Wees een vriendelijke en zachte geest 

 

speak poetry | 80x80 cm | 2022 | €480

Exhibited during Tsjerkepaad summer 2022 Petruskerk Twijzel

Formaat 20 x 20 cm

licht leven

 

Lichtvoetig wil ik gaan 
Zachte bries voer mij mee 
Alle zwaarte achterlaten 
Lichtvoetig wil ik gaan 
Simpelweg genieten van al het moois 
Het leven in al zijn pracht omarmen 
Lichtvoetig wil ik gaan 
Zachte bries voer mij mee 

 


licht leven | 20x20 cm | baklijst 27x27cm | 2022 | €125

Exhibited during Tsjerkepaad summer 2022 Petruskerk Twijzel

- and then, i have nature and art and poetry, and if that is not enough, what is enough? -

Vincent van Gogh

levenslust

 

Ik geniet met volle teugen 
Wat is het leven mooi 
Ik omarm het met stevige armen 
Ik geniet met volle teugen 
Kom maar op 
Ik heb er zin in 
Ik geniet met volle teugen 
Wat is het leven mooi 
 


levenslust | 20x20 cm | baklijst 27x27cm | 2022 | €125

Exhibited during Tsjerkepaad summer 2022 Petruskerk Twijzel

- 'Great things are done by a serie of small things brought together' -

Vincent van Gogh

belofte

Wuivend gras, frisse wind
De belofte van nieuw leven
Doordrenkt mijn ziel
Wuivend gras, frisse wind
Een melodie van hoop
Zachtjes neurie ik mee
Wuivend gras, frisse wind
De belofte van nieuw leven


belofte | 20x20 cm | baklijst 27x27cm | 2022 | €125

Exhibited during Tsjerkepaad summer 2022 Petruskerk Twijzel

- 'Keep your love for nature, for that is the true way to understand art more and more.'-

Vincent van Gogh

loflied

Ik kan alleen maar zingen
Een loflied welt op in mij hart
Schoonheid vult mijn ziel
Ik kan alleen maar zingen
Open mijn ogen voor de mooie dingen
Zachtjes fluister ik Uw naam
Ik kan alleen maar zingen
Een loflied welt op in mij hart


loflied | 20x20 cm | baklijst 27x27cm | 2022 | €125

Exhibited during Tsjerkepaad summer 2022 Petruskerk Twijzel