Over chantal

Chantal haar persoonlijkheid wordt weerspiegeld in haar kunstwerken. Enthousiast, gedreven, creatief. Altijd nieuwsgierig, speels en avontuurlijk. 

kleurrijk en energiek

De details in haar werk brengen het echt tot leven en geven het een echte aanwezigheid. Ze staat bekend om haar geweldige beeldtaal. Ze is niet bang om haar creatieve vleugels uit te slaan. Altijd nieuwe dingen te proberen; zowel in het gebruik van structuur, in het combineren van verschillende media als in het gebruik van kleurencombinaties. Ze heeft een natuurlijk gevoel voor kleur en een goed oog voor compositie. Dit gecombineerd met haar nieuwsgierigheid en lef resulteert in kleurrijke, energieke kunstwerken. 

geïnspireerd door de natuur

Chantal woont in een landelijk gebied van Nederland, waar de natuur om de hoek woont. Dit is haar grootste inspiratiebron. In de natuur ziet ze de hand van de Grote Schepper. Zijn tedere zorg, oneindige creativiteit en liefde voor details ontroeren en inspireren haar. 

authentiek

Vliegende ganzen komen in bijna al haar werken voor. Voor haar staan ​​ze voor moedig zijn en gaan waar het avontuur je roept om te gaan. Om trouw te zijn aan jezelf, aan je hoop en dromen, je talent en gaven te gebruiken. Om je licht te durven laten schijnen en authentiek te zijn. De fluisteringen van je hart te volgen, de roep van Zijn dromen over jou. 


Artist statement

Ik hoop dat mensen iets in mijn werk vinden dat resoneert met hun ziel. Dat ze elke keer dat ze ernaar kijken nieuwe dingen mogen ontdekken in alle lagen van het schilderij. Ik wil dat mijn kunst opbeurend, versterkend en levengevend is. Met mijn kunst wil ik iets van de liefde en het licht van de Grote Schepper laten zien. 


About chantal

 
Chantal her personality is reflected in her artwork. Enthusiastic, driven, creative. Always curious, playful and adventures.
 

colorful energetic art

The details in her work really bring it to life and give it real presence. She is known for her great visual language. She is not afraid to spread her creative wings. Always trying new things; in the use of structure, in combining different media as well as in the use of color combinations. She has a natural feeling for color and a good eye for composition. This combined with her curiosity and braveness result in colorful energetic artworks.
 

inspired by nature

Chantal lives in a rural area of the Netherlands, where nature lives around the corner. This is her greatest source of inspiration. In nature she sees the hand of the Great Creator. His tender care, unending creativity and love for details move and inspire her.
 

authentic

Flying geese appear in almost all of Chantal her works. To her they stand for being courageous and going where adventure calls you to go. For being true to yourself, to your hopes and dreams, using your talent and gifts. For daring to shine your light and being authentic. Following the whispers of your heart, the lure of His dreams about you. 


Artist statement

I hope that people find something in my work that resonates with their soul. That they may discover new things in all the layers of the painting every time they look at it. I want my art to be uplifting, empowering and life giving. With my art I want to show something of the love and light of the Great Creator.