Doop kado's

Twee weken terug was er een doopdienst in de Vineyard Gemeente met vijf dopelingen. Ik mocht voor iedere dopeling een aandenken maken met zijn/haar dooptekst erop.

Reactie schrijven

Commentaren: 0